Perşembe, Haziran 29, 2017

Laz kadını, karadeniz kadini

xelimisi-hasani

Lazuri

Lazuri
kolhis_colhis_laz_tarihi

Dio dopç’arat muç’o nç’arums Lazepeşeni maxuta oş3’anerişi (V century) Bizansi tarixçi Agatiasi: “Dido k’uvet’li do komoli xalki ren Lazepe do çkva k’uvet’li xalkepe xolo hemtepeşi tude renan (vasalepe uqonunan). Lazepe ti kai a3’onenan K’olxepeşi mcveşi...

Lazonas ar oput’es p’at’i guriten ar oxorca sk’idu rt’u. Oxorcaz otxo bozo uqonurt’u. Bozopeşen ar muşi o3xert’u (üvey). Oxorcak k’oçimuşi oxoris mutuşen ambari var avenşi, o3xe bozos dido xainobape oğodamtu. Mteli dulyape hemus oxenapamt’u;...

Pilargeti, Noxlamsu, Pi3xala, Amç’ise, Xunari, Sifati, Xocivati, Mek’alisk’irti, 3’arişk’a... Lazepek na-içineman svalepe ren iri...İro devlet’işi k’urumepes ar mutxa vikumt’atşa na-voxmart, do na-u3xu na maeran, şk’unda mendra na ren, gonktureri yoxope nişi na moxmarapaman Lazuri...

Lazuri do Lazepeşe oropate golaxtu skidala muşi. Dobadona muşi Xopaşen ar seri feluk’aten meleni sarp’işe, hemorapeşi Sovyet’uri Cumxuriyet’işe omt’inute gyoç’k’u ham oropa do gonç’ela. Ok’ule, p’anda manz*inu didi oropa do gonç’ela muşi. Soviyet’işe imt’et’uşi...

"Lazebura.net ailesi olarak başta Lazca'nın geleceğinde büyük rol oynayan ve kültürümüzün taşıyıcısı Laz kadınları olmak üzere tüm dünya kadınlarının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." Lazebura.com Lazepeşi kyultura do Lazuri nena, gondunuşi gzas xen do...

Ar txa kort'u. Sum tik'ani uqonut'u do ar mcveşi mskibus skidut'es1 Nana-txa iri ç'umanis nulut'u do tit'anepes oç'k'omale mumert'u2 Tik'anepek nek'nas kodolumert'es3 do nana mutepeşi var moxtat'uşa4 mitis nek'na var gun3'k'ip't'es. Nana mutepeşi na moxtat'u5...

Lazca deyimler bakimindan oldukça zengin bir dildir. Dilde binin üzerinde deyim bulunmaktadir ve çok sayida Lazca deyim de derlenmeyi beklemektedir. Yapilcak bir alan çalismasi Laz dilinin deyimler yönünden de zengin bir oldugunu ortaya koyacaktir. Asagida...

Nedir şiir? Şiir için birçok şair tanımlama yaptılar. Şair olmayan insanlarda güzel şeyler söylediler. Kimi "yüreğin sesi", kimi de "güzel sözlerin ruhu" dedi. Ve de buna benzer çokça tanım yapıldı. Yüz yıllar geçmesine rağmen...

Oroperi cuma-dalepeşk'imi !.. Kianas o şilya do şilya nena isinapinen do ham nenapeşi didomuşişi ji ğuraşi m3'up'i gulun. Ğuras xolosi na-ren nenapeşi doloxe şk'u na-visinapamt otxo nena ti ik'ore3xen. Do mazi'irenan, ndğa do ndğa nenapeşk'uni...

Mcveşuri ar oras let’aşi tudes ar 3’i3’i skidupt’eren. Kianaşi te vaz*irupt’eren do mjora na-z*irasint’eren ndğa çumert’eren. Edo “mjoraşi te kobz*ira do unonna ti tani çkimi gumastik’as.” Yado isamadupt’eren. Ndğamuşi daçoduşi ar kotumeşi ç’angi let’amuşişen...

2005 3’anaşi Maryaşina t’u. K’olxoba yado Moleni Sarpis k’ata mapxas na ixenen festivalişa mamç’vet’u. Ordo Batumis trenişen gepti do Sarpişa k’ap’inei bigzali. Zoğap’icis şilya ç’eşidi bandarape do sahnepe t’u gonpinei, gemabiralepek lazuri ibirt’es, kvanç’alastei...