Almanuri Nusa

Almanuri Nusa

604
0
PAYLAŞ

Naku tuta iyu va mançaru. Nçareli şkimi şkala biçurecert’i.İrote ti va mançaren golaonuşi nçarelepe kok’omabğu.Ham doloni(hafta) almani nusaşi mçarare.
Cur 3’anaren Mahalle şk’uni ar almani Nusa koren.Arkadaşepe şkimi hişo yoxo codves.Mkule tomalepete gunz’e ar oxorza.İrote pontulı midvams.P’alik’ari steri dolikunams.Almani Nusa m3ika Turkuliti kuşkun.

Viti 3’ana ogine ar Turki koçi şk’ala komoceri ort’u.Koçi cur bere kuonurt’u.Ham oxorza vitdo xuti 3’ana him berepe komvordu. Ti muşi ti ar boyonta kuonurtu.Ukaşxe koçi dulyaşa gale mutu toli var azin dei imt’u. Him ora Berlini xet’u.Naşk’u Berlini batişa komoxtu.Komoxtu do turkepe va naşku.Muslimani diyu dort’u.

Turkepe şkala komşiluği ikums. Turkepe steri gulun. İmxos.. Almani Nusa cameşa ulun namazi ikums. Ar ndğa buçitxi. So osk’edinu guri giğun ma . Va miyondru. İstanboli ya.Mesleği var uğun. Umiteli berepe o3’en devleti şa euçopas.Gençlik dairesi cençareri meças.Otxo bere komvordu vit’i 3’ana.Huy berepe dirdes. Oxorişa mulunan oxori molvabşen berete.

Zade gulun almani Nusa.Ar goragaderi arabate so mvaten miti var uşkun. Berepe mvordu şikule gulun.Huy sosyal yardumi eçopums. Kelaxen oxori muşi.Oxori ti ar oda ar mutfaği uğun. Ar celaxunaşe ar dorçeli.Ma ‘göçebe’ bore ya itus.Hasteri almaniti va miziramut’u

Na golilu mapxa(yaz) Turketi ortu.Manebrape myşi migoru.Samsunişa Trabzonişa idu goyilu.Moxtusi oxorzalepe Turketi zade n3’oruman ma hako dobgutare ya mi3’u.Şku hamtepeşa mektebi do dulya şeni moftitu. Do kulturi şkuni goyimben. Almanepe turki dop3’opxitu. Berepe şkuni almani diyes.Mu patu kocemanç’ares..

Samsunişa idusi eski badimuşişi akrabape komigoru. Zade kai oğodes. Ar tuta kodogutu Samsuni…Molva guri va mau ya mi3’u.Almani Nusa xvala oren aşkva.Bozonta muşi mektabişa ulun mendra ren.Arkadaşepe muşi şkala ora golitoças.

Bazi konulun. Turk kavesi dobuxenam. Hemora fali cemi3’edi dei memat’en.Ma almanepe steri dobiyi him turkepe steri.Sezen Aksu kocebudgamtu çayi keyebodgamtu.Doga3’onasen istanboli borertu.

Ar ndğa almani Nusa şk’ala Lazonaşa bidare. Yaylapeşa eşkolvoni oren.Lazuri dogogurare dei mebater. Zi3’ams.Si berepe dvoguri ma dida dobiyi mi3’omes.Ar ndğa guri dvaana lazuri dobogurare.Nede olsa Samsunlepeşi nusa ort’u. ‘Lazuri biç’epe oxorza kimet’i va uşk’unan’ ya mi3’vasi mutu va mazit’en.

Almani Nusa ağani 3’ana moxt’usi Dortmundi var ort’u. Hako ort’uk’o dobuyoxat’u.

Turk kavesi do kave fali goboşinasi berlini ortas nati mulun.

3’ana ağani (Ocak) 2006

Devam edecek…

Selma Koçiva